– Prosjektet i fokus

Alt vi gjør er med fokus på å skape merverdi for oss selv, kundene, våre leverandører og ivareta vårt ytre miljø.

Vi har fokus på helhetlige og innovative løsninger, for å kunne oppnå mest mulig på en enklest mulig måte. For å kunne gjennomføre dette skal vi ta kunnskapsbaserte og bærekraftige valg sammen med våre kolleger, kunder og leverandører.

Vi ønsker å være synlig i markedet, og vi ønsker å skape en arbeidsplass som ivaretar våre kolleger, kunder, leverandører, samt vårt miljø. Vi ønsker å kontinuerlig fornye oss, være mer effektiv og ta miljøvennlig valg – dette uten å komplisere.
Helheten av dette tror vi skaper en bærekraftig bedrift.

Kontakt oss

Tlf: 414 12 075
E-post: nm@spyd.as
Faktura: Spyd@uni24.no
Adr: Kongens gate 36

Orgnr:
919 387 084

414 12 075

KONGENESGATE 36